Bebrava (Krupina)

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0030-4-1

Potok Bebrava od ústia do Krupinice po pramene (mimo VN Krupina). Bebrava (Krupina) - 3-0030-4-1

Belujský potok

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina, Banská Štiavnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0060-4-1

Belujský potok od ústia do VN Sebechleby po pramene. Belujský potok - 3-0060-4-1

Krupinica č. 2

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina, Levice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1770-1-1

Čiastkové povodie Krupinice od ústia potoka Litava pri obci Plášťovce po cestný most v lokalite Krupina - Vlčok. Krupinica č. 2 - 3-1770-1-1

Krupinica č. 3

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina, Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1780-4-1

Čiastkové povodie Krupinice od ústia potoka Vajsov po pramene. Krupinica č. 3 - 3-1780-4-1

Litava

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina, Levice

Rozloha: 35 ha

Číslo: 3-2000-4-1

Litava od ústia do rieky Krupinica po pramene. Litava - 3-2000-4-1

Rybník pod Blatami

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-3470-1-1

Vodná plocha rybníka pri obci Cerovo. Rybník pod Blatami - 3-3470-1-1

Rybník Pri badínskej ceste

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-3500-1-2

Vodná plocha rybníka pri obci Cerovo.

Rybník Veľký Šiaš

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-3550-1-2

Vodná plocha rybníka pri obci Cerovo. Rybník Veľký Šiaš - 3-3550-1-2

Štiavnica č. 2 (krupina)

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3970-1-1

Čiastkové povodie Štiavnice od cestného mosta v obci Dudince po cestný most v obci Hontianske Nemce. Štiavnica č. 2 (krupina) - 3-3970-1-1

Vajsov

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4750-4-2

Potok Vajsov od ústia do Krupinice po pramene. Vajsov - 3-4750-4-2