Nitra č. 4

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-1430-1-1

Čiastkové povodie rieky Nitry od cestného mosta v obci Koniarovce po ústie potoka Vyčoma pri obci Praznovce, prítoky Dršňa, Lišňa od ústia po pramene, potok Chotina od ústia po teleso hrádze VN Nemečky a potok Železnica od ústia po...

Radošina č. 2

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-2190-1-1

Čiastkové povodie Radošiny od cestného mosta v obci Biskupová po pramene a potoky Lavinka, Vieska a Blatnica od ústia po pramene. Radošina č. 2 - 2-2190-1-1

OR Ludanice

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-1730-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitry pri obci Ludanice.

OR Oponice

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-1850-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Oponice. Priemerná hĺbka ramena je cca 3m.

Bojnianka

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-0160-4-1

Potok Bojnianka od ústia do rieky Nitra po pramene a prítoky potok Hradná, Lieskový potok, Zľavský potok od ústia po pramene. Bojnianka - 2-0160-4-1

OR Zátišie

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-2000-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Topoľčany (Pod Hradom). OR Zátišie - 2-2000-1-1

OR Chrabrany

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-1530-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Chrabrany. OR Chrabrany - 2-1530-1-1

OR Dvorany nad Nitrou

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-1560-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Dvorany nad Nitrou. OR Dvorany nad Nitrou - 2-1560-1-1

VN Klátová Nová Ves

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-4880-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Klátová Nová Ves. VN Klátová Nová Ves - 2-4880-1-2

VN Krtovce

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 14 ha

Číslo: 2-4940-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Krtovce. VN Krtovce - 2-4940-1-2