Žitnoostrovské kanály č. 2

Organizácia: MO SRZ Veľký Meder

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-5680-1-1

Žitnoostrovské melioračné kanály: Vrbina - Lipové, Šarkaň - Holiare, Topoľovec - Vrbina a spojovací kanál Milenovice - Kľúčovec a Čilizský potok od ústia po cestný most Pataš a jeho odstavené rameno pri cestnej komunikácii Veľký...

Štrkovisko Baloň

Organizácia: MO SRZ Veľký Meder

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 4 ha

Číslo: 2-2890-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Baloň. Štrkovisko Baloň - 2-2890-1-1

Aszódsky kanál č. 2

Organizácia: MO SRZ Veľký Meder

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-0040-1-1

Čiastkové povodie Aszódskeho kanála od ústia Csobánského kanála po železničný most Dolný Štál - Okoč. Aszódsky kanál č. 2 - 2-0040-1-1

Štrkovisko Veľký Meder

Organizácia: MO SRZ Veľký Meder

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 13 ha

Číslo: 2-4170-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Veľký Meder.

Štrkovisko Dolný Štál

Organizácia: MO SRZ Veľký Meder

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-3190-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri ceste Dolný Štál - Boheľov. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája. Štrkovisko Dolný Štál - 2-3190-1-1

Štrkovisko Okoč

Organizácia: MO SRZ Veľký Meder

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 27 ha

Číslo: 2-3790-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Okoč. Štrkovisko Okoč - 2-3790-1-1 Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.

Štrkovisko Čilizská Radváň

Organizácia: MO SRZ Veľký Meder

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-3130-1-1

Vodná plocha štrkoviska v obci Čilizská Radvaň. Štrkovisko Čilizská Radváň - 2-3130-1-1

Štrkovisko Tisota

Organizácia: MO SRZ Veľký Meder

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-4050-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Veľký Meder. Štrkovisko Tisota - 2-4050-1-1