Veľká Svinka

Organizácia: MsO SRZ Prešov

Okres: Prešov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3140-4-1

Potok Veľká Svinka od ústia pri obci Obišovce po pramene. Veľká Svinka - 4-3140-4-1