VN Brezany

Organizácia: MsO SRZ Prievidza

Okres: Prievidza

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-4950-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Brezany. VN Brezany - 3-4950-1-1

VN Kanianka

Organizácia: MsO SRZ Prievidza

Okres: Prievidza

Rozloha: 8 ha

Číslo: 3-5170-1-1

Vodná plocha nádrže na potoku Kanianka v obci Kanianka. VN Kanianka - 3-5170-1-1

VN Lazany

Organizácia: MsO SRZ Prievidza

Okres: Prievidza

Rozloha: 6 ha

Číslo: 3-5300-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Lazany. VN Lazany - 3-5300-1-1

VN Nitrianske Rudno

Organizácia: MsO SRZ Prievidza

Okres: Prievidza

Rozloha: 96 ha

Číslo: 3-5470-1-1

Vodná plocha nádrže (96 ha) na rieke Nitrica pri obci Nitrianske Rudno cca 100 metrov nad ústím rieky Nitrica, smerom k obci Liešťany. Hranica revíru na toku je riadne označená tabuľami. Súčasťou revíru je prepadový kanál pod...

VN Nováky

Organizácia: MsO SRZ Prievidza

Okres: Prievidza

Rozloha: 18 ha

Číslo: 3-5510-1-1

Vodná plocha nádrže pri meste Nováky. VN Nováky - 3-5510-1-1

Nitra č. 6b

Organizácia: MsO SRZ Prievidza

Okres: Prievidza

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2442-1-4

Čiastkové povodie rieky Nitra od železného mostíka pre peších v Prievidzi pri golfovom ihrisku po splav v meste Prievidza sídlisko Zápotôčky pri reštaurácií Dráčik. Na tomto rybárskom revíri platí režim „bez privlastnenia si...