Bieň

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0150-4-1

Potok Bieň od ústia do rieky Hron pri obci Budča po pramene. Bieň - 3-0150-4-1

Bystrý potok (zvolen)

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Detva

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0440-4-1

Bystrý potok od ústia do rieky Slatina v obci Hriňová - Krivec po pramene vrátane prítoku Riečka. Bystrý potok (zvolen) - 3-0440-4-1

Detviansky potok

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Detva

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0670-4-1

Detviansky potok od ústia do rieky Slatina v meste Detva po pramene vrátane prítokov. Detviansky potok - 3-0670-4-1

Dúbravský potok (zvolen)

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Detva

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0780-4-1

Čiastkové povodie Dúbravského potoka od ústia do rieky Slatina pri obci Pstruša po pramene. Dúbravský potok (zvolen) - 3-0780-4-1

Hron č. 7a (H)

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1080-2-1

Čiastkové povodie rieky Hron od mosta pre peších v Hronskej Dúbrave po železničný most nad sútokom Slatiny a Hrona. Hron č. 7a (H) - 3-1080-2-1

Hučava (zvolen)

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1190-4-1

Potok Hučava od ústia do potoka Zolná po pramene vrátane prítokov.

Kocanský potok

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1590-4-1

Kocanský potok od ústia do rieky Slatina po pramene. Kocanský potok - 3-1590-4-1

Lohyňa

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2020-4-1

Potok Lohyňa od ústia do Kocaňského potoka po pramene. Lohyňa - 3-2020-4-1

Ľubica

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2050-4-1

Potok Ľubica od ústia do rieky Slatina po pramene. Ľubica - 3-2050-4-1

Neresnica

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2420-4-1

Potok Neresnica od ústia do Slatiny po pramene. Neresnica - 3-2420-4-1