Muránsky rybník - Dolný

Organizácia: MO SRZ Revúca

Okres: Revúca

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-2380-1-1

Vodná plocha rybníka pri obci Muránska Lehota. Muránsky rybník - Dolný - 3-2380-1-1

Muránsky rybník - Horný

Organizácia: MO SRZ Revúca

Okres: Revúca

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-2390-4-1

Vodná plocha rybníka pri obci Muránska Lehota. Muránsky rybník - Horný - 3-2390-4-1

Nitrica č. 4

Organizácia: MsO SRZ Prievidza

Okres: Prievidza

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2490-4-1

Čiastkové povodie rieky Nitrica od cestného mosta v obci Liešťany po pramene vrátane prítokov. Nitrica č. 4 - 3-2490-4-1

Porubský potok

Organizácia: MsO SRZ Prievidza

Okres: Prievidza

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2920-4-1

Porubský potok od ústia do Nitry po pramene, mimo VN Lazany. Porubský potok - 3-2920-4-1

Pstružný potok

Organizácia: MO SRZ Revúca

Okres: Revúca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3060-4-2

Pstružný potok od ústia do potoka Zdychava po pramene. Pstružný potok - 3-3060-4-2

Východný Turiec č. 2

Organizácia: MO SRZ Revúca

Okres: Revúca

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-6070-4-1

Čiastkové povodie rieky Východný Turiec od ústia potoka Priehybina po pramene a potok Priehybina od ústia po pramene. Východný Turiec č. 2 - 3-6070-4-1

Zdychava č. 1

Organizácia: MO SRZ Revúca

Okres: Revúca

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-6150-4-1

Potok Zdychava od ústia do potoka Muráň pri meste Revúca po prvý cestný most v obci Muránska Zdychava. Zdychava č. 1 - 3-6150-4-1