Kanál Stará Gúta

Organizácia: MO SRZ Hurbanovo

Okres: Komárno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-1000-1-1

Kanál od Starej Gúty k cestnému mostu za čerpacou stanicou v obci Martovce po stavidlo. Kanál Stará Gúta - 2-1000-1-1

OR Dvorany nad Nitrou

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-1560-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Dvorany nad Nitrou. OR Dvorany nad Nitrou - 2-1560-1-1

Hornád č.1d

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0633-1-1

Čiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Ťahanovce "Sudky" po most pre peších nad obcou Sokoľ "Sokoľskú lávku". Hornád č.1d - 4-0633-1-1

VN Melek

Organizácia: MO SRZ Zlaté Moravce

Okres: Nitra

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-5030-1-1

Vodná plocha nádrže (2ha) pri obci Melek. Lovná miera: lieň 35cm. VN Melek - 2-5030-1-1

VN Malé Bedzany

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 9 ha

Číslo: 2-4980-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Malé Bedzany, Bedziansky potok od ústia po pramene. VN Malé Bedzany - 2-4980-1-1

VN Plášťovce

Organizácia: MO SRZ Šahy

Okres: Levice

Rozloha: 9 ha

Číslo: 2-5130-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Plášťovce. VN Plášťovce - 2-5130-1-1

VN Slepčany

Organizácia: MO SRZ Zlaté Moravce

Okres: Zlaté Moravce

Rozloha: 46 ha

Číslo: 2-5260-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Slepčany. Časť revíru označená tabuľami je určená na chov rýb. VN Slepčany - 2-5260-1-1

Štrkovisko Částa

Organizácia: MO SRZ Kolárovo

Okres: Komárno

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-3060-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri štátnej ceste Kolárovo - Zemianska Olča. Obhospodaruje mesto. Štrkovisko Částa - 2-3060-1-1

Štrkovisko Hubice

Organizácia: MO SRZ Šamorín

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-3330-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Hubice. Štrkovisko Hubice - 2-3330-1-1

Štrkovisko Mýtne Ludany

Organizácia: MsO SRZ Levice

Okres: Levice

Rozloha: 5 ha

Číslo: 2-3740-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Mýtne Ludany. Štrkovisko Mýtne Ludany - 2-3740-1-1