Jazero Neded Kopola

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 6 ha

Číslo: 2-0860-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Váh v obci Neded.hĺba 0,1 m – 4 m ; dno piesočnato - bahnisté; Jazero Neded Kopola - 2-0860-1-1

VN Turá

Organizácia: MsO SRZ Levice

Okres: Levice

Rozloha: 30 ha

Číslo: 2-5420-1-1

Vodná plocha vzdutia pre MVE Turá od telesa vzdutia po železničný most Dolná Seč -Tekovský Hrádok.