Štrkovisko Kvetoslavov

Organizácia: MO SRZ Šamorín

Okres: Dun. Streda

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-3570-1-1

Vodná plocha štrkoviska v obci Kvetoslavov. Štrkovisko Kvetoslavov - 2-3570-1-1

Štrkovisko Lesné Kračany

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-3590-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Lesné Kračany Štrkovisko Lesné Kračany - 2-3590-1-1

Klátovské rameno č. 2

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 57 ha

Číslo: 2-1040-1-1

Klátovské rameno od ústia Dolnobarského kanála po pramene. Lov rýb v uvedenom revíri je možný na základe výnimky udelenej OÚ ŽP Trnava - povolenie na rybolov vydáva MsO Dunajská Streda. Klátovské rameno č. 2 -...

Klátovské rameno č. 1

Organizácia: MO SRZ Topoľníky

Okres: Topoľníky

Rozloha: 57 ha

Číslo: 2-1039-1-1

Klátovské rameno od ústia do Malého Dunaja po ústie Dolnobaského kanála. Lov rýb v uvedenom revíri je možný na základe výnimky udelenej OÚ ŽP Trnava - povolenie na rybolov vydáva MO Topoľníky. Klátovské rameno č. 1 -...