Štrkovisko Šámot

Organizácia: MO SRZ Šamorín

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-4000-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Šámot. Štrkovisko Šámot - 2-4000-1-1

Štrkovisko Termál

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-4040-1-1

Vodná plocha štrkoviska v meste Dunajská Streda Štrkovisko Termál - 2-4040-1-1

Štrkovisko Tisota

Organizácia: MO SRZ Veľký Meder

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-4050-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Veľký Meder. Štrkovisko Tisota - 2-4050-1-1

Štrkovisko Magla - Vrakúň

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-3620-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Vrakúň. Štrkovisko Magla - Vrakúň - 2-3620-1-1

Aszódsky kanál č. 1

Organizácia: Rada SRZ

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-0030-1-2

Kanál od čerpačky pri Opátskom ramene v obci Kľúčovec po ústie Csobánskeho kanála, kanál Báč pri Kľúčovci a Lionský kanál.

Aszódsky kanál č. 2

Organizácia: MO SRZ Veľký Meder

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-0040-1-1

Čiastkové povodie Aszódskeho kanála od ústia Csobánského kanála po železničný most Dolný Štál - Okoč. Aszódsky kanál č. 2 - 2-0040-1-1

Aszódsky kanál č. 3

Organizácia: MO SRZ Topoľníky

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-0050-1-1

Kanál od železničného mosta Okoč - Dolný Štál po ústie do Malého Dunaja. Aszódsky kanál č. 3 - 2-0050-1-1

Malý Dunaj č. 3

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-1210-1-1

Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Trstice - Trhová Hradská po stavidlo v obci Tomášikovo pri ústí spojovacieho kanála Čierna voda. Malý Dunaj č. 3 - 2-1210-1-1

Štrkovisko Veľké Blahovo

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-4140-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Veľké Blahovo.

Štrkovisko Veľký Meder

Organizácia: MO SRZ Veľký Meder

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 13 ha

Číslo: 2-4170-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Veľký Meder.