Rybochovné zariadenie Malé Zálužie

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Nitra

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-2600-1-2

Vodná plocha dvoch komorových rybníkov, šiestich betónových sádok a jednej zemnej sádky v areáli strediska SRZ Rada - Malé Zálužie pri obci Malé Zálužie. Rybochovné zariadenie Malé Zálužie - 2-2600-1-2

Štrkovisko Branč-Gergelová

Organizácia: MsO SRZ Nitra

Okres: Nitra

Rozloha: 18 ha

Číslo: 2-3030-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Brač. Štrkovisko Branč-Gergelová - 2-3030-1-1

OR Veľká Hangócka

Organizácia: MsO SRZ Nitra

Okres: Nitra

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-1980-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra v mestskom parku pri Rybárskom dome Nitra. OR Veľká Hangócka - 2-1980-1-1

Koniarovce

Organizácia: MsO SRZ Nitra

Okres: Nitra

Rozloha: 10 ha

Číslo: 2-1060-1-1

Ľavostranná vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra medzi obcami Koniarovce a Dolné Lefantovce. Koniarovce - 2-1060-1-1

VN Jelenec I.

Organizácia:

Okres: Nitra

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-4850-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Jelenec. VN Jelenec I. - 2-4850-1-2

VN Kolíňany

Organizácia: SPU Nitra Školský poľnohospodársky podnik

Okres: Nitra

Rozloha: 10 ha

Číslo: 2-4890-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Kolíňany a potok Bocegaj od ústia po pramene. VN Kolíňany - 2-4890-1-2

VN Malé Zálužie

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Nitra

Rozloha: 22 ha

Číslo: 2-4990-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Malé Zálužie. VN Malé Zálužie - 2-4990-1-2

Štrkovisko Kocka

Organizácia: Súkromný revír

Okres: Nitra

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-3480-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Veľký Cetín.

VN Vráble

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Nitra

Rozloha: 36 ha

Číslo: 2-5510-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Vráble a odtokový kanál od telesa hrádze po vyústenie do rieky Žitava.

VN Báb

Organizácia: MsO SRZ Sereď

Okres: Nitra

Rozloha: 27 ha

Číslo: 2-4460-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Báb.