Nitrica č. 3

Organizácia: MsO SRZ Prievidza

Okres: Prievidza

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2470-4-1

Čiastkové povodie rieky Nitrica od ústia potoka Hradištnica po prepadový kanál VN Nitrianske Rudno. Nitrica č. 3 - 3-2470-4-1

Nitra č. 6b

Organizácia: MsO SRZ Prievidza

Okres: Prievidza

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2442-1-4

Čiastkové povodie rieky Nitra od železného mostíka pre peších v Prievidzi pri golfovom ihrisku po splav v meste Prievidza sídlisko Zápotôčky pri reštaurácií Dráčik. Na tomto rybárskom revíri platí režim „bez privlastnenia si...

Potok Ťakov

Organizácia: MsO SRZ Prievidza

Okres: Prievidza

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2941-1-1

Potok Ťakov v bývalej obci Laskár od ústia do odstaveného ramena rieky Nitry č. 2 po pramene vrátane banského prepadliska. Potok Ťakov - 3-2941-1-1