VN Prestavlky

Organizácia: MO SRZ Žiar nad Hronom

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5620-1-2

Vodná plocha nádrže v obci Prestavlky (pri družstve Prestavlky). VN Prestavlky - 3-5620-1-2

Vyhniansky potok

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6090-4-1

Čiastkové povodie Vyhnianskeho potoka od ústia do rieky Hron v obci Bzenica po pramene. Vyhniansky potok - 3-6090-4-1

Žiarsky rybník

Organizácia: MO SRZ Žiar nad Hronom

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-6210-1-1

Vodná plocha rybníka pri železničnej stanici Žiar nad Hronom. Žiarsky rybník - 3-6210-1-1