Neresnica

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2420-4-1

Potok Neresnica od ústia do Slatiny po pramene. Neresnica - 3-2420-4-1

VN Očová

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-5520-4-2

Vodná plocha dvoch nádrží na náhone z toku Hučava v obci Očová. VN Očová - 3-5520-4-2

Zolná

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6170-4-1

Potok Zolná od ústia do Slatiny po pramene. Zolná - 3-6170-4-1