Sekier

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3670-4-1

Potok Sekier od ústia do VN Môťová po pramene. Sekier - 3-3670-4-1

Potoky na Krupinskej planine

Organizácia: VLM SR Pliešovce VO Lešť

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2950-4-1

Potoky Plachtinský a Krtíšsky od hranice vojenského obvodu Lešť po pramene. Čiastkové povodie potoka Klinkovica od cestného mosta na hranici vojenského obvodu Lešť po pramene. Potoky na Krupinskej planine - 3-2950-4-1

Breznický p.

Organizácia: MsO TU VšLP Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0281-4-1

Breznický potok od ústia do Hrona po pramene. Breznický p. - 3-0281-4-1

Turová

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4540-4-1

Potok Turová od ústia do rieky Hron pod obcou Budča po pramene vrátane prítokov. Turová - 3-4540-4-1

Kocanský potok

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1590-4-1

Kocanský potok od ústia do rieky Slatina po pramene. Kocanský potok - 3-1590-4-1

Kováčovský rybník

Organizácia: MsO TU VšLP Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-1701-1-1

Vodná plocha nádrže na Kováčovskom potoku pri o. Kováčová. Kováčovský rybník - 3-1701-1-1

Bieň

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0150-4-1

Potok Bieň od ústia do rieky Hron pri obci Budča po pramene. Bieň - 3-0150-4-1

VN Kamenný Vrch - Krtíšok

Organizácia: VLM SR Pliešovce VO Lešť

Okres: Zvolen

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-5160-1-1

Vodná plocha nádrže v južnej časti VO Lešť. VN Kamenný Vrch - Krtíšok - 3-5160-1-1

Lohyňa

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2020-4-1

Potok Lohyňa od ústia do Kocaňského potoka po pramene. Lohyňa - 3-2020-4-1

Ľubica

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2050-4-1

Potok Ľubica od ústia do rieky Slatina po pramene. Ľubica - 3-2050-4-1