Revír Bebrava č. 1 | 2-0090-1-1

Číslo revíru: 2-0090-1-1
Rozloha: 0
Organizácia: MsO SRZ Partizánske
Účel: lovný
Druh povolenia: celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Charakter vody: kaprový
Úžívateľ: SRZ
Okres: Partizánske
Stránka organizácie:
Správca: Povodie Váhu
  • Oblúbenosť 0 z 5

Čiastkové povodie Bebravy od ústia pri obci Praznovce po cestný most v obci Livina, potok Hydina od ústia do rieky Bebrava po cestný most Ostratice - Žabokreky. Bebrava č. 1 - 2-0090-1-1

Hodnotenie:


Foto-galéria: Bebrava č. 1

Nahraj Fotku


Mapa

Rybárske preteky

Lovné miery

Kaporod 45 cm

Zanechať komentár

Komentáre

Revíry v MsO SRZ Partizánske (nahodných max 18)

Nitrica č. 2

Číslo:

Plocha:

2-1460-4-1

0

Oblúbenosť 0 z 5

Drahožický potok

Číslo:

Plocha:

2-0360-4-2

0

Oblúbenosť 0 z 5

Brodziansky potok

Číslo:

Plocha:

2-0190-1-2

0

Oblúbenosť 0 z 5

Štrkovisko Žabokreky

Číslo:

Plocha:

2-4280-1-1

7

Oblúbenosť 3 z 5

OR Nedanovce

Číslo:

Plocha:

2-1820-1-1

2

Oblúbenosť 2 z 5

Osliansky potok č. 1

Číslo:

Plocha:

miestne a zvláštne

0

Oblúbenosť 0 z 5

VN Veľké Uherce

Číslo:

Plocha:

2-5470-1-1

25

Oblúbenosť 2 z 5

Bebrava č. 1

Číslo:

Plocha:

2-0090-1-1

0

Oblúbenosť 0 z 5

Vyčoma č. 1

Číslo:

Plocha:

2-5570-1-1

0

Oblúbenosť 0 z 5

Uherecký potok

Číslo:

Plocha:

2-4350-1-1

0

Oblúbenosť 0 z 5

Kolačniansky potok

Číslo:

Plocha:

2-1050-1-1

0

Oblúbenosť 0 z 5

Nitra č. 5

Číslo:

Plocha:

2-1440-1-1

0

Oblúbenosť 2 z 5

Vyčoma č. 2

Číslo:

Plocha:

2-5580-4-1

0

Oblúbenosť 0 z 5

VN Partizánske

Číslo:

Plocha:

2-5120-1-1

4

Oblúbenosť 0 z 5

Nitrica č. 1

Číslo:

Plocha:

2-1450-1-1

0

Oblúbenosť 0 z 5