Dudváh č. 2b

Organizácia: MsO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-0421-1-1

Čiastkové povodie Dudváhu od ústia do Váhu za obcou Siladice po most pri prečerpávacej stanici pri obci Pečeňady. Lovná miera: kapor 45 cm. Dudváh č. 2b - 2-0420-1-1

Štrkoviská Drahovce

Organizácia: MO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 9 ha

Číslo: 2-2780-1-1

Vodná plocha dvoch štrkovísk pri obci Drahovce. Štrkoviská Drahovce - 2-2780-1-1

Štrkoviská Zelenice

Organizácia: MO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 20 ha

Číslo: 2-2820-1-1

Vodná plocha štrkovísk pri obci Zelenice. Štrkoviská Zelenice - 2-2820-1-1

Štrkovisko Peter

Organizácia: MO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 28 ha

Číslo: 2-3870-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri meste Hlohovec. Štrkovisko Peter - 2-3870-1-1

Štrkovisko Siladice

Organizácia: MO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 5 ha

Číslo: 2-3950-1-1

Vodná plocha štrkovísk pri obci Siladice.

Štrkovisko Koplotovce

Organizácia: MO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 6 ha

Číslo: 2-3510-1-1

Vodná plocha 5 štrkovísk pri obci Koplotovce. Štrkovisko Koplotovce - 2-3510-1-1

Štrkovisko Leopoldov

Organizácia: MO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 10 ha

Číslo: 2-3580-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Leopoldov. Štrkovisko Leopoldov - 2-3580-1-1

Štrkovisko Madunice

Organizácia: MO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 17 ha

Číslo: 2-3610-1-1

Vodná plocha 7 štrkovísk pri obci Madunice. Štrkovisko Madunice - 2-3610-1-1

Váh č. 4

Organizácia: MO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-4390-1-1

Čiastkové povodie Váhu od ústia Dudváhu pri obci Siladice po ústie Jalšovského potoka pri obci Jalšové. Vážsky kanál od ústia do Váhu po hydrocentrálu v Maduniciach a Terezovské rameno. Váh č. 4 - 2-4390-1-1

Štrkovisko Podšomoď

Organizácia: MO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-3880-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri meste Hlohovec. Štrkovisko Podšomoď - 2-3880-1-1