Ľupčianka

Organizácia: MsO SRZ Ružomberok

Okres: Liptovský Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2110-4-1

Potok Ľupčianka od ústia do VVN Bešeňová po pramene, vrátane prítokov Veľké Železné a Veľký Oružný potok. Ľupčianka - 3-2110-4-1

Malatínka

Organizácia: MsO SRZ Ružomberok

Okres: Liptovský Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2160-4-1

Potok Malatínka od ústia do VVN Bešeňová po pramene. Malatínka - 3-2160-4-1

Malužinský tajch

Organizácia: LESY OZ Liptovský Hrádok

Okres: Liptovský Mikuláš

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-2170-4-1

Vodná plocha nádrže pri obci Malužiná. Malužinský tajch - 3-2170-4-1

Mlynský potok (L.hrádok)

Organizácia: MO SRZ Liptovský Hrádok

Okres: Lipt. Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2280-4-3

Mlynský potok od ústia do Belej po pramene. Mlynský potok (L.hrádok) - 3-2280-4-3

Mošnica

Organizácia: MsO SRZ Lipt. Mikuláš

Okres: Lipt. Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2300-4-2

Mošnica od ústia do potoka Palúdžanka po pramene. Mošnica - 3-2300-4-2

Paludžanka

Organizácia: MsO SRZ Lipt. Mikuláš

Okres: Lipt. Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2800-4-1

Potok Paludžanka od ústia do Galovanskej zátoky po cestný most pri chate Fialka - sútok s Mošnicou.

Petruška

Organizácia: MsO SRZ Lipt. Mikuláš

Okres: Lipt. Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2850-4-1

Potok Petruška od ústia do VN Liptovská Mara pri obci Trnovec po pramene.

Račková

Organizácia: Lesy TANAP-u OZ Liptovský Hrádok

Okres: Lipt. Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3091-4-1

Čiastkové povodie potoka Račková od kamennej prehrádzky pri rekreačnom stredisku TESLA po pramene. Račková - 3-3091-4-1

Rameno Uhorská Ves

Organizácia: MsO SRZ Lipt. Mikuláš

Okres: Lipt. Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3170-4-2

Rameno potoka Štiavnica od ústia do Váhu po nápustný objekt z potoka Štiavnica. Rameno Uhorská Ves - 3-3170-4-2

Rybník Okoličné

Organizácia: MsO SRZ Lipt. Mikuláš

Okres: Lipt. Miluláš

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-3450-1-1

Vodná plocha rybníka v meste Liptovský Mikuláš - časť Okoličné. Rybník Okoličné - 3-3450-1-1