VN Danova

Organizácia: MO SRZ Medzilaborce

Okres: Medzilaborce

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3320-4-1

Vodná plocha nádrže pri meste Medzilaborce. VN Danova - 4-3320-4-1

VN Nová Bystrica

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ Piešťany

Okres: Čadca

Rozloha: 192 ha

Číslo: 3-5490-4-3

Vodná plocha vodárenskej nádrže od telesa hrádze po koniec vzdutia pri max. prevádzkovej hladine 598,5 m.n.m pri obci Nová Bystrica. VN Nová Bystrica - 3-5490-4-3

VVN Bešeňová

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Liptovský Mikuláš

Rozloha: 193 ha

Číslo: 3-6040-4-1

Vodná plocha vyrovnávacej nádrže od telesa hrádze po teleso vodnej nádrže Liptovská Mara. VVN Bešeňová - 3-6040-4-1

VN Starina

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ Košice

Okres: Snina

Rozloha: 303 ha

Číslo: 4-3810-4-3

Vodná plocha vodárenskej nádrže od telesa hrádze po koniec vzdutia pri max. prevádzkovej hladine 340 m.n.m. VN Starina - 4-3810-4-3

Jazero Klinger

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-1440-4-1

Vodná plocha jazera pri meste Banská Štiavnica Jazero Klinger - 3-1440-4-1

VN Levočská Dolina

Organizácia: MO SRZ Levoča

Okres: Levoča

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3550-4-1

Vodná plocha nádrže pri autokempingu Kováčova vila. VN Levočská Dolina - 4-3550-4-1

VN Bukovec I.

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 30 ha

Číslo: 4-3270-4-1

Vodná plocha nádrže pri obci Bukovec. VN Bukovec I. - 4-3270-4-1

VN Bukovec II.

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ Košice

Okres: Košice - okolie

Rozloha: 105 ha

Číslo: 4-3280-4-3

Vodná plocha vodárenskej nádrže od telesa hrádze po koniec vzdutia pri max. prevádzkovej hladine 416,75 m.n.m. VN Bukovec II. - 4-3280-4-3

VN Vrbov č. 3

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 6 ha

Číslo: 4-3950-4-2

Vodná plocha nádrže pri obci Vrbov. VN Vrbov č. 3 - 4-3950-4-2

Turiec č.1 (tornaľa)

Organizácia: MO SRZ Tornaľa

Okres: Revúca

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-4520-1-1

Čiastkové povodie rieky Turiec od ústia do rieky Slaná po cestný most pri obci Sása. Turiec č.1 (tornaľa) - 3-4520-1-1