VN Mikšová

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 44 ha

Číslo: 3-5400-1-1

Vodná plocha nádrže od priehradného telesa po cestný most v obci Hvozdnica a cestný most cez kanál Váhu (na obec Štiavnik). VN Mikšová - 3-5400-1-1

Hričovský kanál č. 2b

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1030-1-1

Vodná plocha Hričovského kanála od cestného mosta (smer Štiavnik) po priehradné teleso VN Hričov. Hričovský kanál č. 2b - 3-1030-1-1 S mapou si nie sme 100% istý či tento revír končí tam kde sme ho zakreslili, ak nám viete...

Petrovička

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2840-4-1

Potok Petrovička (Petrovický potok) od cestného mosta v Bytči po pramene, vrátane prítokov.

Váh č.12

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4610-1-1

Čiastkové povodie starého koryta rieky Váh od rkm 224,70 pri obci Beňov po priehradné teleso VN Hričov. Pri cestnom moste v Bytči (100 m nad a 100 m pod mostom) je vyhlásené zimovisko. V tomto úseku (označenom tabuľami) platí zákaz lovu...

Jabloňovský potok

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1310-4-2

Jabloňovský potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene. Jabloňovský potok - 3-1310-4-2

Rašovský potok

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3200-4-2

Rašovský potok od ústia do štrkoviska Rašov po pramene. Rašovský potok - 3-3200-4-2

Dlhopolka

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0690-4-1

Potok Dlhopolka od cestného mosta v obci Svederník po pramene, vrátane prítokov. Dlhopolka - 3-0690-4-1

Štiavnik

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4020-4-1

Potok Štiavnik (Štiavnický potok) od cestného mosta v obci Hvozdnica po pramene, vrátane prítokov. Štiavnik - 3-4020-4-1

Pšurnovický potok

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3070-4-1

Pšurnovický potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene. Pšurnovický potok - 3-3070-4-1

Brancovský potok

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0280-4-2

Brancovský potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene. Brancovský potok - 3-0280-4-2