Petrovička

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2840-4-1

Potok Petrovička (Petrovický potok) od cestného mosta v Bytči po pramene, vrátane prítokov.

Pšurnovický potok

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3070-4-1

Pšurnovický potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene. Pšurnovický potok - 3-3070-4-1

Rašovský potok

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3200-4-2

Rašovský potok od ústia do štrkoviska Rašov po pramene. Rašovský potok - 3-3200-4-2

Rovnianka

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3370-4-1

Potok Rovnianka od cestného mosta v obci Kotešová po pramene, vrátane prítokov. Rovnianka - 3-3370-4-1

Štiavnik

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4020-4-1

Potok Štiavnik (Štiavnický potok) od cestného mosta v obci Hvozdnica po pramene, vrátane prítokov. Štiavnik - 3-4020-4-1

Štrkovisko Hrabové I., II.

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 25 ha

Číslo: 3-4140-1-1

Vodná plocha dvoch štrkovísk pri obci Hrabové. Štrkovisko Hrabové I., II. - 3-4140-1-1

Štrkovisko Predmier

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-4180-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Predmier. Štrkovisko Predmier - 3-4180-1-1

Štrkovisko Prúdy

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 13 ha

Číslo: 3-4190-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Predmier. Štrkovisko Prúdy - 3-4190-1-1

Váh č.12

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4610-1-1

Čiastkové povodie starého koryta rieky Váh od rkm 224,70 pri obci Beňov po priehradné teleso VN Hričov. Pri cestnom moste v Bytči (100 m nad a 100 m pod mostom) je vyhlásené zimovisko. V tomto úseku (označenom tabuľami) platí zákaz lovu...

VN Beňov

Organizácia: MO SRZ Bytča

Okres: Bytča

Rozloha: 13 ha

Číslo: 3-4920-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Beňov. VN Beňov - 3-4920-1-1