Blaškov potok

Organizácia: MO SRZ Čadca

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0180-4-2

Blaškov potok od ústia do rieky Kysuca v meste Krásno nad Kysucou po pramene. Blaškov potok - 3-0180-4-2

Bystrica č. 1

Organizácia: MO SRZ Čadca

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0380-5-1

Čiastkové povodie riečky Bystrice od ústia do rieky Kysuca v meste Krásno nad Kysucou po most pri kameňolome v obci Klubina. Bystrica č. 1 - 3-0380-5-1

Bystrica č. 2

Organizácia: MO SRZ Čadca

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0390-4-1

Čiastkové povodie riečky Bystrice od mosta pri kameňolome v obci Klubina po priehradné teleso vodárenskej nádrže Nová Bystrica. Bystrica č. 2 - 3-0390-4-1

Čadečanka

Organizácia: MO SRZ Čadca

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0490-4-1

Potok Čadečanka od ústia do rieky Čierňanka v miestnej časti Čadca - Podzávoz po pramene. Čadečanka - 3-0490-4-1

Čerňanský rybník

Organizácia: MO SRZ Čadca

Okres: Čadca

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-0530-1-1

Vodná plocha rybníka v obci Čierne. Čerňanský rybník - 3-0530-1-1

Čierňanka č. 1

Organizácia: MO SRZ Čadca

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0540-5-1

Potok Čierňanka od ústia do rieky Kysuca v meste Čadca po ústie Šľahorovho potoka v obci Svrčinovec. Čierňanka č. 1 - 3-0540-5-1

Čierňanka č. 2

Organizácia: MO SRZ Čadca

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0550-4-1

Potok Čierňanka od ústia Šľahorovho potoka v obci Svrčinovec po pramene. Čierňanka č. 2 - 3-0550-4-1

Kysuca č. 3

Organizácia: MO SRZ Čadca

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1850-1-1

Čiastkové povodie rieky Kysuca od ústia riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou po ústie potoka Olešnianka. Kysuca č. 3 - 3-1850-1-1

Milošovský potok

Organizácia: MO SRZ Čadca

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2260-4-1

Milošovský potok od ústia do rieky Čierňanka v miestnej časti Čadca - Podzávoz po pramene a priehradné teleso Milošovského rybníka. Milošovský potok - 3-2260-4-1

Oščadnica

Organizácia: MO SRZ Čadca

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2780-4-1

Potok Oščadnica od ústia do rieky Kysuca po pramene vrátane prítokov.