Hron č. 6a (H)

Organizácia: MO SRZ Žiar nad Hronom

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1070-1-1

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Teplá po most pre peších v Žiari nad Hronom, časť Kortina a od diaľničného mosta v Žiari nad Hronom po most pre peších v Hronskej Dúbrave. Pod cestným mostom Jalná je v úseku vyznačenom...

Veterník - Kremnica

Organizácia: MO SRZ Žiar nad Hronom

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-4880-1-1

Vodná plocha v Kremnici za ulicou Veterník. Veterník - Kremnica - 3-4880-1-1

Ihráčsky potok

Organizácia: MO SRZ Žiar nad Hronom

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1220-4-1

Čiastkové povodie Ihráčskeho potoka od ústia do Hrona pri obci Trnavá Hora po pramene.

Kremnický potok

Organizácia: MO SRZ Žiar nad Hronom

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1730-4-1

Kremnický potok (Rudnica) od ústia do Hrona pri obci Šášovské Podhradie po pramene. Kremnický potok - 3-1730-4-1

Rybník Zákruty

Organizácia: MO SRZ Žiar nad Hronom

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 11 ha

Číslo: 3-3560-1-1

Vodná plocha rybníka pri obci Lovča. Rybník Zákruty - 3-3560-1-1

Lutilský potok

Organizácia: MO SRZ Žiar nad Hronom

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2130-4-1

Čiastkové povodie Lutilského potoka od prvej kaskády Hrona v Žiari nad Hronom po pramene vrátane prítokov. Lutilský potok - 3-2130-4-1

Horná Ždaňa

Organizácia: MO SRZ Žiar nad Hronom

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-0970-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Horná Ždaňa (pri družstve Horná Ždaňa). Horná Ždaňa - 3-0970-1-1

VN Prestavlky

Organizácia: MO SRZ Žiar nad Hronom

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5620-1-2

Vodná plocha nádrže v obci Prestavlky (pri družstve Prestavlky). VN Prestavlky - 3-5620-1-2

Žiarsky rybník

Organizácia: MO SRZ Žiar nad Hronom

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-6210-1-1

Vodná plocha rybníka pri železničnej stanici Žiar nad Hronom. Žiarsky rybník - 3-6210-1-1