Ľuborečský potok

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2070-4-1

Ľuborečský potok od ústia do VN Ľuboreč v obci Ľuboreč po pramene. Ľuborečský potok - 3-2070-4-1

VN Ľuboreč

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 66 ha

Číslo: 3-5360-1-1

Vodná plocha nádrže medzi obcami Ľuboreč a Závada. VN Ľuboreč - 3-5360-1-1

VN Mýtna

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 6 ha

Číslo: 3-5440-1-1

Vodná plocha nádrže nachádzajúca sa na Krivánskom potoku medzi obcami Píla a Mýtna. VN Mýtna - 3-5440-1-1

VN Ratka

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5650-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Ratka. VN Ratka - 3-5650-1-1

VN Šiatorská Bukovinka

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-5790-1-1

Vodná plocha nádrže na potoku Belina v obci Šiatorská Bukovinka. VN Šiatorská Bukovinka - 3-5790-1-1

VN Tomášovce

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 6 ha

Číslo: 3-5860-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Tomášovce. VN Tomášovce - 3-5860-1-2

VN Uhorské

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Poltár

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-5920-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Uhorské. VN Uhorské - 3-5920-1-1

VN Veľké Dravce

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 29 ha

Číslo: 3-5950-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Veľké Dravce. VN Veľké Dravce - 3-5950-1-1

Ipeľ č. 6

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec, Poltár

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1270-1-1

Čiastkové povodie rieky Ipeľ od hraničného kameňa pod obcou Kalonda po cestný most v obci Poltár časť Zelené vrátane prítokov Krivánsky potok od sútoku s Ipľom po stavadlo v obci Tomášovce, Tuhársky potok od sútoku s Krivánskym...