Štrkovisko Kocka

Organizácia: Súkromný revír

Okres: Nitra

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-3480-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Veľký Cetín.

Nitra č. 3

Organizácia: MsO SRZ Nitra

Okres: Nitra

Rozloha: 120 ha

Číslo: 2-1420-1-1

Čiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Horný Vinodol po cestný most v obci Koniarovce, a Stará Nitra od cestného mosta v obci Branč po priehradné teleso (hať) v obci Dolné Krškany. Nitra č. 3 - 2-1420-1-1

OR Veľká Hangócka

Organizácia: MsO SRZ Nitra

Okres: Nitra

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-1980-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra v mestskom parku pri Rybárskom dome Nitra. OR Veľká Hangócka - 2-1980-1-1

Koniarovce

Organizácia: MsO SRZ Nitra

Okres: Nitra

Rozloha: 10 ha

Číslo: 2-1060-1-1

Ľavostranná vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra medzi obcami Koniarovce a Dolné Lefantovce. Koniarovce - 2-1060-1-1

OR Cítenka

Organizácia: MsO SRZ Nitra

Okres: Nitra

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-1540-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Malý Cetín. OR Cítenka - 2-1540-1-1

Štrkovisko Čechynce

Organizácia: MsO SRZ Nitra

Okres: Nitra

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-3070-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Čechynce. Štrkovisko Čechynce - 2-3070-1-1

OR Chrabrany

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-1530-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Chrabrany. OR Chrabrany - 2-1530-1-1

OR Dvorany nad Nitrou

Organizácia: MO SRZ Topoľčany

Okres: Topoľčany

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-1560-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Dvorany nad Nitrou. OR Dvorany nad Nitrou - 2-1560-1-1

Materialové jazero Vinodol

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nitra

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-1290-1-1

Vodná plocha materialového jazera v obci Vinodol. Amur 70cm,

VN Jelenec I.

Organizácia:

Okres: Nitra

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-4850-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Jelenec. VN Jelenec I. - 2-4850-1-2