Modrovský potok

Organizácia: MsO SRZ Piešťany

Okres: Piešťany

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-1320-4-1

Modrovský potok od ústia do Váhu pri obci Modrová po pramene.

OR Kochanová

Organizácia: MO SRZ Drahovce

Okres: Piešťany

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-1680-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena Váhu pri obci Drahovce. OR Kochanová - 2-1680-1-1

Rybníky Výtoky

Organizácia: MsO SRZ Piešťany

Okres: Partizánske

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-2580-4-2

Vodná plocha štyroch rybníčkov pri obci Moravany. Rybníky Výtoky - 2-2580-4-2

Štrkovisko Baková

Organizácia: MO SRZ Drahovce

Okres: Piešťany

Rozloha: 5 ha

Číslo: 2-2880-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Drahovce. Štrkovisko Baková - 2-2880-1-1

Štrkovisko Klčoviny

Organizácia: MO SRZ Drahovce

Okres: Piešťany

Rozloha: 13 ha

Číslo: 2-3450-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Drahovce. Štrkovisko Klčoviny - 2-3450-1-1

Štrkovisko Kňazová

Organizácia: MO SRZ Drahovce

Okres: Piešťany

Rozloha: 10 ha

Číslo: 2-3470-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Drahovce. Štrkovisko Kňazová - 2-3470-1-1

Štrkovisko Važina

Organizácia: MO SRZ Drahovce

Okres: Piešťany

Rozloha: 7 ha

Číslo: 2-4130-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Drahovce.

Štrkovisko Vinišov

Organizácia: MO SRZ Drahovce

Okres: Piešťany

Rozloha: 4 ha

Číslo: 2-4200-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Drahovce.

Váh č. 5

Organizácia: MO SRZ Drahovce

Okres: Piešťany

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-4400-1-1

Čiastkové povodie Váhu od ústia Jalšovského potoka pri obci Jalšové po ústie Ratnovského potoka pri obci Sokolovce. Váh č. 5 - 2-4400-1-1

VN Prašník - Pustá Ves

Organizácia: MO SRZ Vrbové

Okres: Piešťany

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-5150-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Pustá Ves. VN Prašník - Pustá Ves - 2-5150-1-2