VN Striebornica

Organizácia: Súkromný revír

Okres: Piešťany

Rozloha: 6 ha

Číslo: 2-5290-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Moravany nad Váhom. VN Striebornica - 2-5290-1-2

VN Prašník - Pustá Ves

Organizácia: MO SRZ Vrbové

Okres: Piešťany

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-5150-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Pustá Ves. VN Prašník - Pustá Ves - 2-5150-1-2