VN Skálnik

Organizácia: MsO SRZ Rimavská Sobota

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5750-4-1

Vodná plocha nádrže pri obci Vyšný Skálnik. VN Skálnik - 3-5750-4-1

VN Tachty

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 28 ha

Číslo: 3-5810-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Tachty. VN Tachty - 3-5810-1-2

VN Teplý Vrch

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 100 ha

Číslo: 3-5850-1-1

Vodná plocha nádrže (100 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na potoku Blh pri obci Teplý Vrch. Zákaz lovu rýb na pláži pri RS Drieňok od 16.6. do 30.9. V CHA Hikóriový porast je zakázané: a) vjazd a státie s motor. vozidlom, motor....

VN Včelince

Organizácia: MO SRZ Tornaľa

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5940-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Včelince. VN Včelince - 3-5940-1-2

Východný Turiec č. 1

Organizácia: MO SRZ Tornaľa

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-6060-1-1

Čiastkové povodie rieky Východný Turiec od ústia do rieky Turiec po ústie potoka Priehybina, vrátane prítokov Drieňovský, Blatný, Rakýš. Východný Turiec č. 1 - 3-6060-1-1

Rybník Stránska

Organizácia: LESY OZ Revúca

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2200-1-1

Vodná plocha rybníka pri poľovníckej chatke v bažantnici Stránska. Rybník Stránska - 4-2200-1-1