Rybníky Brzotín

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Rožňava

Rozloha: 35 ha

Číslo: 4-2210-1-2

Vodná plocha 9 rybníkov v areáli rybochovného zariadenia SRZ Rada - stredisko Brzotín vrátane štyroch sádok pri obci Brzotín. Rybníky Brzotín - 4-2210-1-2

Štítnický potok

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2550-4-1

Štítnický potok od ústia v obci Plešivec po pramene. Štítnický potok - 4-2550-4-1

OR Rožňavské

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-1820-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena pri meste Rožňava. OR Rožňavské - 4-1820-1-1

VN Palcmanská Maša

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Rožňava

Rozloha: 86 ha

Číslo: 4-3680-4-1

Vodná plocha nádrže od telesa hrádze po koniec vzdutia a Hnilec od ústia do nádrže po cestný most Stratená - Dobšiná. VN Palcmanská Maša - 4-3680-4-1

Slaná č. 1

Organizácia: MO SRZ Tornaľa

Okres: Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava

Rozloha: 48 ha

Číslo: 3-3730-1-1

Čiastkové povodie rieky Slaná od hraničného kameňa na slovenskej strane štátnej hranice SR - MR po cestný most v obci Bretka vrátane prítokov a Koňský potok od ústia do rieky Slaná po cestný most v obci Štrkovec. Úsek toku od...

Slaná č. 2

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2270-2-1

Čiastkové povodie rieky Slaná od cestného mosta pri obci Bretka po cestný most v Rožňave smer Štítnik. Slaná č. 2 - 4-2270-2-1

Slaná č. 3

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2280-4-1

Čiastkové povodie rieky Slaná od cestného mosta v Rožňave ( smer Štítnik ) po ústie Dobšinského potoka a Dobšinský potok po teleso vodnej nádrže Dobšiná. Slaná č. 3 - 4-2280-4-1

Slaná č. 4

Organizácia: MO SRZ Dobšiná

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2290-4-1

Čiastkové povodie rieky Slaná od ústia Dobšinského potoka po pramene. Slaná č. 4 - 4-2290-4-1

Súľovský potok

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2500-4-2

Súľovský potok od ústia pod obcou Gemerská Poloma po úpravňu vody pri osade Podsúľová a od úpravne vody po pramene a potoky Martinkovo a Pintíkovo od ústia po pramene. Potoky Dlhý a Krátky od ústia po pramene sú v užívaní Lesov SR....

VN Vlachovo I, II, III

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 3 ha

Číslo: 4-3910-1-1

Vodná plocha troch nádrží pri obci Vlachovo. VN Vlachovo I, II, III - 4-3910-1-1