Slaná č. 1

Organizácia: MO SRZ Tornaľa

Okres: Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava

Rozloha: 48 ha

Číslo: 3-3730-1-1

Čiastkové povodie rieky Slaná od hraničného kameňa na slovenskej strane štátnej hranice SR - MR po cestný most v obci Bretka vrátane prítokov a Koňský potok od ústia do rieky Slaná po cestný most v obci Štrkovec. Úsek toku od...

Čermošňa č. 1

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0280-4-1

Potok Čermošňa od ústia pri obci Brzotín po hať MVE v obci Drnava a Pačanský potok od ústia v obci Krasnohorská Dlhá Lúka po pramene. Čermošňa č. 1 - 4-0280-4-1

Čermošňa č. 2

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0290-4-2

Potok Čermošňa od hate MVE v obci Drnava po pramene a potoky Banský, Lepkavý, Kaplna, Kamenný, Jovický, Borčiansky, Lopušný a krasové vyvieračky od ústia po pramene. Čermošňa č. 2 - 4-0290-4-2

Dobšinský potok

Organizácia: MO SRZ Dobšiná

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0380-4-1

Dobšinský potok od ústia do VVN Dobšiná po pramene. Dobšinský potok - 4-0380-4-1

Eva potok

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0460-4-2

Potok Eva od ústia Slavec-Hámor po pramene a potoky Honský, Egrešský od Brzotína po pramene, Vidovský od ústia pri Vidovej po pramene, Pstruží od ústia po pramene, Biely, Čierny od ústia pri Gombaseku po pramene. Eva potok -...

Hankovský potok

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0510-4-2

Hankovský potok od ústia po pramene a potoky Slavošovský, Rochovský, Ochtinský, Lesný, Hončiansky a Rozložnica od ústia po pramene. Hankovský potok - 4-0510-4-2

Hnilec č. 5

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0590-4-2

Čiastkové povodie rieky Hnilec od mosta Stratená - Dobšiná po koniec obce Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Hnilec č. 5 - 4-0590-4-2

Hnilec č. 6

Organizácia: LESY OZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0600-4-2

Čiastkové povodie rieky Hnilec od konca obce Dobšinská Ľadová Jaskyňa po pramene. Hnilec č. 6 - 4-0600-4-2

Jazero Farárova Jama

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 3 ha

Číslo: 4-0820-1-1

Vodná plocha jazera pod obcou Silica. Jazero Farárova Jama - 4-0820-1-1

Kobeliarsky potok

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1000-4-2

Kobeliarsky potok od ústia po pramene a potoky Gampelský, Pališovský, Ždiarsky a Vlachovský od ústia po pramene. Kobeliarsky potok - 4-1000-4-2