VN Červený Kláštor

Organizácia: MO SRZ Spišská Stará Ves

Okres: Kežmarok

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3310-4-1

Vodná plocha nádrže v obci Červený Kláštor. VN Červený Kláštor - 4-3310-4-1

VN Danova

Organizácia: MO SRZ Medzilaborce

Okres: Medzilaborce

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3320-4-1

Vodná plocha nádrže pri meste Medzilaborce. VN Danova - 4-3320-4-1

Vrbovský potok

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-4090-1-1

Vrbovský potok od ústia po pramene, mimo VN Vrbov č. 1, 2 , 3. VN Žakovce a VN Kežmarok. Vrbovský potok - 4-4090-1-1

Turiec č. 2 (tisovec)

Organizácia: MO SRZ Tisovec

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4510-1-1

Čiastkové povodie rieky Turiec od cestného mosta pri obci Sása po ústie pravostranného prítoku (Hrbský potok) pri obci Hrlica. Turiec č. 2 (tisovec) - 3-4510-1-1