Chválenský potok

Organizácia: MO SRZ Nová Baňa

Okres: Žarnovica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0450-4-1

Chválenský potok od ústia do Hrona v obci Tekovská Breznica po pramene. Chválenský potok - 3-0450-4-1

Cibulkove pleso

Organizácia: MO SRZ Nová Baňa

Okres: Žarnovica

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-0470-1-1

Vodná plocha ramena pri meste Nová Baňa pri závode Izomat. Cibulkove pleso - 3-0470-1-1

Hodrušské jazero

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žarnovica

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-0950-1-1

Vodná plocha jazera (4,74 ha) na Hodrušskom potoku pri obci Hodruša-Hámre. Hodrušské jazero - 3-0950-1-1

Hodrušský potok

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žarnovica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0960-4-2

Hodrušský potok od ústia do rieky Hron v meste Žarnovica po pramene vrátane prítokov, mimo Hodrušského jazera. Hodrušský potok - 3-0960-4-2

Hron č. 4

Organizácia: MO SRZ Nová Baňa

Okres: Žarnovica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1050-1-1

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia Čaradického (Kozárovského) potoka v katastri obce Kozárovce po cestný most v Rudne nad Hronom. Úsek od cestného mosta Nová Baňa - Brehy 1,5 km proti prúdu rieky je zimoviskom rýb. Zákaz lovu rýb...

Hron č. 5

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žarnovica

Rozloha: 24 ha

Číslo: 3-1060-1-1

Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta v obci Rudno nad Hronom po ústie potoka Teplá. Od cestného mosta pri obci Bzenica 500m v smere toku (rkm 111,500 - 112,000) platí zákaz rybolovu od 15.12. do 15.3. - zimovisko rýb. Hron č. 5 -...

Kľak

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žarnovica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1530-4-1

Potok Kľak od ústia do rieky Hron v meste Žarnovica po pramene vrátane prítoku Piľanský potok. Kľak - 3-1530-4-1

Kopanický rybník

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žarnovica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-1640-1-1

Vodná plocha rybníka pri obci Kopanice. Kopanický rybník - 3-1640-1-1

Liešanský potok

Organizácia: MO SRZ Nová Baňa

Okres: Žarnovica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1950-4-1

Liešňanský potok od ústia do Hrona po pramene. Liešanský potok - 3-1950-4-1

Luftov

Organizácia: MO SRZ Nová Baňa

Okres: Žarnovica

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-2090-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Tekovská Breznica. Luftov - 3-2090-1-1