Revír Hron č. 5 | 3-1060-1-1

Číslo revíru: 3-1060-1-1
Rozloha: 24
Organizácia: MO SRZ Žarnovica
Účel: lovný
Druh povolenia: celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Charakter vody: kaprový
Úžívateľ: SRZ
Okres: Žarnovica
Stránka organizácie:
Správca: Povodie Hrona
  • Oblúbenosť 0 z 5

Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta v obci Rudno nad Hronom po ústie potoka Teplá. Od cestného mosta pri obci Bzenica 500m v smere toku (rkm 111,500 - 112,000) platí zákaz rybolovu od 15.12. do 15.3. - zimovisko rýb. Hron č. 5 - 3-1060-1-1

Hodnotenie:


Foto-galéria: Hron č. 5

Nahraj Fotku


Rybárske preteky

Lovné miery

Zanechať komentár

Komentáre

Revíry v MO SRZ Žarnovica (nahodných max 18)

VN Pustý hrad

Číslo:

Plocha:

3-5630-1-1

1

Oblúbenosť 0 z 5

Kľak

Číslo:

Plocha:

3-1530-4-1

0

Oblúbenosť 0 z 5

Teplá

Číslo:

Plocha:

3-4320-4-1

0

Oblúbenosť 0 z 5

Hron č. 5

Číslo:

Plocha:

3-1060-1-1

24

Oblúbenosť 0 z 5

Hodrušské jazero

Číslo:

Plocha:

3-0950-1-1

5

Oblúbenosť 0 z 5

Hodrušský potok

Číslo:

Plocha:

3-0960-4-2

0

Oblúbenosť 0 z 5

Prochotský potok

Číslo:

Plocha:

3-3010-4-1

0

Oblúbenosť 0 z 5

Kopanický rybník

Číslo:

Plocha:

3-1640-1-1

2

Oblúbenosť 0 z 5

Vyhniansky potok

Číslo:

Plocha:

3-6090-4-1

0

Oblúbenosť 0 z 5

VN Voznica

Číslo:

Plocha:

3-5960-1-1

4

Oblúbenosť 0 z 5

VN Muchov Vŕšok

Číslo:

Plocha:

3-5430-1-1

0

Oblúbenosť 0 z 5