OR Pod Rybou

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-2670-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena v meste Banská Bystrica - časť Uhlisko. OR Pod Rybou - 3-2670-1-1

Selčiansky potok

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-3680-4-1

Selčiansky potok od ústia do rieky Hron po pramene s pravostrannými prítokmi - Lukačovský a Nemčiansky potok od ústia po pramene. Selčiansky potok - 3-3680-4-1

Tajovský potok

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-4290-4-1

Tajovský potok od ústia do Hrona po pramene. Tajovský potok - 3-4290-4-1

Tajovský potok - prítoky

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4300-4-2

Pravostranné prítoky Tajovky - potoky Farebný; Mútňanský; a ľavostranné prítoky - potoky Kordický; Riečanka od ústia po pramene. Tajovský potok - prítoky - 3-4300-4-2

Borovský potok

Organizácia: MO SRZ Podbrezová

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0260-4-2

Borovský potok od ústia do Hrona v obci Medzibrod po pramene. Borovský potok - 3-0260-4-2

Bukovec (brusno)

Organizácia: LESY OZ Slovenská Ľupča

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0310-4-1

Bukovecký potok od ústia do Hrona po pramene. Bukovec (brusno) - 3-0310-4-1

Bystrica (ban. bystrica)

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 7 ha

Číslo: 3-0350-4-1

Potok Bystrica od ústia do rieky Hron po pramene, vrátane pravostranného prítoku Harmanec od ústia po pramene. Bystrica (ban. bystrica) - 3-0350-4-1

Bystrica (ban. bystrica) - prítoky

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0360-4-2

Pravostranné prítoky Bystrice - potoky Cenovo s Racvalovským; Košiarsky; Laskomer a ľavostranné prítoky Bystrice - potoky Banský; Sásovský od ústia po pramene. Bystrica (ban. bystrica) - prítoky - 3-0360-4-2

VN Badín

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-4890-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Badín. VN Badín - 3-4890-1-1

Komorovské rybníky

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-1630-1-1

Vodná plocha dvoch rybníkov pri meste Banská Štiavnica. Komorovské rybníky - 3-1630-1-1