Ľupčica

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-2120-4-1

Čiastkové povodie Ľupčice od ústia do Hrona po pramene s ľavostrannými prítokmi - Bačúrovský potok; Podkonický potok; a pravostranným prítokom Banský potok. Ľupčica - 3-2120-4-1

Malachovský potok

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-2150-4-1

Malachovský potok od ústia do Hrona po pramene s prítokmi. Malachovský potok - 3-2150-4-1

VN Jelenec

Organizácia: LESY OZ Slovenská Ľupča

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5130-4-1

Vodná plocha nádrže v obci Jelenec pri elektrárni. VN Jelenec - 3-5130-4-1

Hron č. 8 a 9 - chovné potoky

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1100-4-2

Pravostranné prítoky Hrona - Badínsky p; Vlkanovský p; Rakytovský p; Kremnička I. + II., Udurná, Istebník a ľavostranné prítoky - Platina, Hronsecký p; Peťovský p; Môlčanský p; Malé Plavno, Plavno, Driekyňa od ústia po pramene....

Hron č. 9

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1110-6-1

Rieka Hron od cestného mosta v Banskej Bystrici - Radvaň po ústie potoka Hutná (Ľubietovka) pri obci Lučatín. Hron č. 9 - 3-1110-6-1

Hron č.10

Organizácia: MO SRZ Podbrezová

Okres: Brezno, Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1120-6-1

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Hutná (Ľubietovský potok) pri obci Lučatín po ústie potoka Čachovo pri poľnohospodárskej škole pod Breznom. Hron č.10 - 3-1120-6-1

Lukavica

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-2100-4-1

Čiastkové povodie potoka Lukavica od ústia do rieky Hron po pramene s pravostranným prítokom Jasenica. Lukavica - 3-2100-4-1

Moštenický potok

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-2320-4-1

Čiastkové povodie Moštenického potoka od ústia do Hrona po pramene vrátane Uhliarskeho potoka. Moštenický potok - 3-2320-4-1

VN Motyčky

Organizácia: LESY OZ Slovenská Ľupča

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5420-4-1

Vodná plocha nádrže v obci Motyčky pod kostolom. VN Motyčky - 3-5420-4-1

VN Tŕstie

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5870-1-1

Vodná plocha nádrže na Mútňanskom potoku pod Suchým Vrchom pri osade Ortuty. VN Tŕstie - 3-5870-1-1