Hron č. 8(H)

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1090-2-1

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Lukavice po cestný most v Banskej Bystrici - Radvaň. Hron č. 8(H) - 3-1090-2-1

Hronské rameno Plavno

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-5570-1-1

Vodná plocha ramena Hrona pri obci Šalková. Hronské rameno Plavno - 3-5570-1-1

OR Biotika

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-2600-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena Hrona pod cestným mostom za obcou Šalková smerom na Slovenskú Ľupču. OR Biotika - 3-2600-1-1

VN Hriňová

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ B. Bystrica

Okres: Detva

Rozloha: 56 ha

Číslo: 3-5100-1-3

Vodná plocha vodárenskej nádrže od telesa hrádze po koniec vzdutia pri max. prevádzkovej hladine 565,2 m.n.m pri obci Hriňová. VN Hriňová - 3-5100-1-3

Hutná

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-1200-4-1

Potok Hutná ( Ľubietovka ) od ústia do rieky Hron po pramene a Vôdka od ústia po vodopád v Ľubietovej.

Hutná - prítoky

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1210-4-2

Potoky Vôdka od vodopádu v Ľubietovej po pramene a Slobodný potok od sútoku s Hutnou po pramene.

Vážna

Organizácia: MO SRZ Podbrezová

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4800-4-2

Potok Vážna ( Hiadeľ ) od ústia do Hrona pri obci Hiadeľ po pramene. Vážna - 3-4800-4-2

Sopotnica

Organizácia: LESY OZ Slovenská Ľupča

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3830-4-1

Sopotnica od ústia do Hrona v obci Brusno po pramene. Sopotnica - 3-3830-4-1

Starohorský potok č. 1

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-3880-4-1

Starohorský potok od sútoku s Bystrickým potokom po cestný most v obci Staré Hory. Starohorský potok č. 1 - 3-3880-4-1

Starohorský potok č. 2

Organizácia: LESY OZ Slovenská Ľupča

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3870-4-1

Starohorský potok od obci Staré Hory po teleso vodných nádrží Jelenec a Motyčky. Starohorský potok č. 2 - 3-3870-4-1