Laborec č. 4

Organizácia: MO SRZ Medzilaborce

Okres: Medzilaborce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1150-1-1

Čiastkové povodie rieky Laborec od obce Hrabovec nad Laborcom po ústie potoka Vydraňka v meste Medzilaborce a potok Viľšava od ústia po pramene. Laborec č. 4 - 4-1150-1-1

VN Nosice

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Považská Bystrica

Rozloha: 488 ha

Číslo: 3-5480-1-1

Vodná plocha nádrže (488ha) od priehradného telesa po sútok starého koryta a kanála Váhu na konci hrádze (Špic) v obci Orlové, s výnimkou samostatnej vodnej plochy VN Pod Dubovcom. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej...

Latorica č. 1

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1180-1-1

Čiastkové povodie rieky Latorica od ústia Ondavy po ústie rieky Laborec. Latorica č. 1 - 4-1180-1-1

Latorica č. 2

Organizácia: MO SRZ Kráľovský Chlmec

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1190-1-1

Čiastkové povodie rieky Latorica od ústia Laborca po osadu Vilhaň a odstavené ramená v povodí revíru. Latorica č. 2 - 4-1190-1-1

Latorica č. 3

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1200-1-1

Čiastkové povodie rieky Latorica od osady Vilhaň po 23 rkm hrádze Latorice (Csonka) a odstavené ramená Karacsonyka, Bitric, Berkeš, Hojgoš, Bufet, Popokmulató, Szakadék, Tehenszoros, Kisőrvény, Várszőg a Csonka. Latorica č....

VN Prejta - dolná

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 18 ha

Číslo: 3-5600-1-1

Vodná plocha nádrže (18 ha) pri obci Prejta. V časti nádrže od hrádze Nosického kanála a v lokalite „pri vagóne“ je CHRO - zimovisko rýb vyznačené tabuľami. Zákaz lovu rýb od 31.10. do 15. 3. VN Prejta - dolná -...

VN Sklabiná

Organizácia: MO SRZ Veľký Krtíš

Okres: Veľký Krtíš

Rozloha: 12 ha

Číslo: 3-5760-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Sklabiná. VN Sklabiná - 3-5760-1-1

Levočský potok č. 2

Organizácia: MO SRZ Levoča

Okres: Levoča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1230-1-1

Levočský potok od cestného mosta v osade Levočské Lúky po cestný most pri bitúnku v Levoči. Levočský potok č. 2 - 4-1230-1-1

VN Teplý Vrch

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 100 ha

Číslo: 3-5850-1-1

Vodná plocha nádrže (100 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na potoku Blh pri obci Teplý Vrch. Zákaz lovu rýb na pláži pri RS Drieňok od 16.6. do 30.9. V CHA Hikóriový porast je zakázané: a) vjazd a státie s motor. vozidlom, motor....

Oľka č. 1

Organizácia: MO SRZ Vranov nad Topľou

Okres: Vranov nad Topľou

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1580-1-1

Čiastkové povodie rieky Oľka od ústia do Ondavy pri obci Žalobín po ústie potoka Sitnička pri obci Nižná Sitnica a potoky Sitnička a Ondalik od ústia po pramene. Oľka č. 1 - 4-1580-1-1