Ondava č. 1

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1650-1-1

Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia do Latorice po ústie rieky Tople. Ondava č. 1 - 4-1650-1-1

Ondava č. 4

Organizácia: MO SRZ Stropkov

Okres: Stropkov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1680-1-1

Čiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta v obci Lomné po cestný most medzi obcami Duplín a Stročín a potoky Brusnička, Vojtovec a Chotčianka od ústia po pramene. Ondava č. 4 - 4-1680-1-1

Ondava č. 5

Organizácia: MO SRZ Svidník

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1690-1-1

Čiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta medzi obcami Duplín a Stročín po obec Nižný Orlík. Ondava č. 5 - 4-1690-1-1

Ondavka č. 1

Organizácia: MO SRZ Vranov nad Topľou

Okres: Vranov nad Topľou

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1710-1-1

Čiastkové povodie rieky Ondavka od ústia do Ondavy pri obci Kladzany po cestný most v strede obce Hudcovce. Ondavka č. 1 - 4-1710-1-1

Radomka

Organizácia: MO SRZ Giraltovce

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2060-1-1

Potok Radomka od ústia po pramene a potoky Brezovský, Potúček, Fijašský, Vaľkovský a Hradisko od ústia po pramene. Radomka - 4-2060-1-1

Roňava č. 1

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2120-1-1

Čiastkové povodie rieky Roňava od štátnej hranice SR - Maďarsko po ústie Kuzmického potoka pri obci Kuzmice. Roňava č. 1 - 4-2120-1-1

Roňava č. 2

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2130-1-1

Čiastkové povodie rieky Roňava od ústia Kuzmického potoka pri obci Kuzmice po pramene. Roňava č. 2 - 4-2130-1-1

Sekčov č. 1

Organizácia: MsO SRZ Prešov

Okres: Prešov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2240-1-1

Potok Sekčov od ústia do Torysy pri Prešove po cestný most v obci Demjata. Sekčov č. 1 - 4-2240-1-1

Slaná č. 2

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2270-2-1

Čiastkové povodie rieky Slaná od cestného mosta pri obci Bretka po cestný most v Rožňave smer Štítnik. Slaná č. 2 - 4-2270-2-1

Sobranecký potok č. 1

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Sobrance

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2380-1-1

Sobranecký potok od ústia po mesto Sobrance. Sobranecký potok č. 1 - 4-2380-1-1