Nosický kanál č. 9

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2530-1-1

Čiastkové povodie Nosického kanála od diaľničného privádzača Nemšová - Dubnica n/Váhom po hydrocentrálu v Ladcoch. Nosický kanál č. 9 - 3-2530-1-1

Rimava č. 2

Organizácia: MsO SRZ Rimavská Sobota

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3260-1-1

Čiastkové povodie rieky Rimava od ústia potoka Teška pri obci Číž po cestný most pri Sídlisku Západ (pri budove Povodia Hrona) v meste Rimavská Sobota a prítoky Mačací, Belinský, Dubovský, Močiar, Gemerčecký potok. ...

Slaná č. 1

Organizácia: MO SRZ Tornaľa

Okres: Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava

Rozloha: 48 ha

Číslo: 3-3730-1-1

Čiastkové povodie rieky Slaná od hraničného kameňa na slovenskej strane štátnej hranice SR - MR po cestný most v obci Bretka vrátane prítokov a Koňský potok od ústia do rieky Slaná po cestný most v obci Štrkovec. Úsek toku od...

Štrkovisko Párnica

Organizácia: MO SRZ Dolný Kubín

Okres: Dolný Kubín

Rozloha: 17 ha

Číslo: 3-4170-1-1

Vodná plocha štrkoviska pozostávajúceho zo 17 vodných plôch pri obci Párnica - Záhrabovo. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany. Štrkovisko Párnica - 3-4170-1-1

Bodva č. 1

Organizácia: MO SRZ Moldava nad Bodvou

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0150-1-1

Čiastkové povodie rieky Bodva od štátnej hranice SR - Maďarsko po cestný most v obci Hatiny. Bodva č. 1 - 4-0150-1-1

Bodva č. 2

Organizácia: MO SRZ Moldava nad Bodvou

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0160-1-1

Čiastkové povodie rieky Bodva od cestného mosta v obci Hatiny po ústie potoka Teplica v obci Jasov. Bodva č. 2 - 4-0160-1-1

Cirocha č. 1

Organizácia: MO SRZ Snina

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0260-1-1

Čiastkové povodie rieky Cirocha od ústia nad mestom Humenné po teleso hrádze VN Starina. Cirocha č. 1 - 4-0260-1-1

Čierna voda

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0330-1-1

Čiastkové povodie rieky Čierna voda od ústia pri obci Stretávka po výpustné zariadenie VN Zemplínska Šírava. Čierna voda - 4-0330-1-1

Váh č. 9

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4570-1-1

Čiastkové povodie rieky Váh od diaľničného privádzača Nemšová - Dubnica n/V po hydrocentrálu v Ladcoch. Váh č. 9 - 3-4570-1-1

Duša

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0440-1-1

Potok Duša od ústia pri obci Raškovce po pramene. Duša - 4-0440-1-1