Bystrý potok (švedlár)

Organizácia: MO SRZ Švedlár

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0230-4-2

Bystrý potok od ústia po pramene. Bystrý potok (švedlár) - 4-0230-4-2

Hnilec č. 2

Organizácia: MO SRZ Gelnica

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0560-4-1

Čiastkové povodie rieky Hnilec od cestného mosta pri Huti Matilda pri obci Prakovce po ústie Smolnického potoka v obci Mníšek nad Hnilcom. Hnilec č. 2 - 4-0560-4-1

Hnilec č. 3

Organizácia: MO SRZ Švedlár

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0570-4-1

Čiastkové povodie rieky Hnilec od ústia Smolnického potoka v obci Mníšek nad Hnilcom po ústie Bieleho potoka pri Starej vode. Hnilec č. 3 - 4-0570-4-1

Hnilec č. 4

Organizácia: MO SRZ Nálepkovo

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0580-4-1

Čiastkové povodie rieky Hnilec od ústia Bieleho potoka pri Starej vode po priehradné teleso Dobšinskej vodnej nádrže (VN Palcmanská Maša) a potoky Surovský, Babinský, Demianka, Rakovec, Grajnarský, Havrania voda a Biela voda od ústia po...

Medvedžo potok

Organizácia: MO SRZ Gelnica

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1480-4-2

Potok Medvedžo od ústia v obci Helcmanovce po vyústenie z bane. Medvedžo potok - 4-1480-4-2

Thurzovský potok

Organizácia: MO SRZ Gelnica

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2780-4-2

Thurzovský potok od ústia v meste Gelnica po pramene. Thurzovský potok - 4-2780-4-2

Tichá voda

Organizácia: MO SRZ Nálepkovo

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2790-4-1

Potok Tichá voda od ústia pri obci Nálepkovo po pramene a potoky Henclovský, Suchý, Zadný jarok, Stredný jarok, Dudašov jarok od ústia po pramene. Tichá voda - 4-2790-4-1

Zimná voda

Organizácia: MO SRZ Gelnica

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-4210-4-1

Potok Zimná voda od ústia v obci Prakovce po pramene. Zimná voda - 4-4210-4-1

Žakarovský potok

Organizácia: MO SRZ Gelnica

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-4240-4-2

Žakarovský potok od ústia v meste Gelnica po pramene. Žakarovský potok - 4-4240-4-2

Železný potok

Organizácia: MO SRZ Nálepkovo

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-4260-4-1

Železný potok od ústia po pramene a potoky Strašanský, Roztocký a Zimný od ústia po pramene. Železný potok - 4-4260-4-1