Štrkovisko Ratkovský Háj

Organizácia: MO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 5 ha

Číslo: 2-3910-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Červeník. Štrkovisko Ratkovský Háj - 2-3910-1-1

Dudváh č. 2b

Organizácia: MsO SRZ Hlohovec

Okres: Hlohovec

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-0421-1-1

Čiastkové povodie Dudváhu od ústia do Váhu za obcou Siladice po most pri prečerpávacej stanici pri obci Pečeňady. Lovná miera: kapor 45 cm. Dudváh č. 2b - 2-0420-1-1