Krivoklátsky potok č. 2

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1760-4-2

Krivoklátsky potok od skalnej steny nad obcou Krivoklát po pramene. Krivoklátsky potok č. 2 - 3-1760-4-2

Dubnický potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0750-4-1

Dubnický potok od ústia do rieky Váh po pramene Dubnický potok - 3-0750-4-1

Suchlica

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3950-4-2

Potok Suchlica od ústia do štrkoviska Horovce po pramene. Suchlica - 3-3950-4-2

OR Kalná - Dulovské č. 1 a 2

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-2630-1-1

Vodná plocha odstavených ramien Váhu pri obci Dulov. OR Kalná - Dulovské č. 1 a 2 - 3-2630-1-1

OR Ladce

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-2640-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena Váhu pri obci Ladce. OR Ladce - 3-2640-1-1

OR Štrková - Dulovské č. 1 a 2

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-2700-1-1

Vodná plocha odstavených ramien Váhu pri obci Dulov. OR Štrková - Dulovské č. 1 a 2 - 3-2700-1-1

Tovarský potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4380-4-1

Tovarský potok od ústia do Kalná - OR Dúlov vrátane prítokov. Tovarský potok - 3-4380-4-1

Porubský potok (dubnica)

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2930-4-1

Porubský potok od ústia do Podhradského potoka v meste Ilava po pramene. Porubský potok (dubnica) - 3-2930-4-1

Prejtiansky potok č. 1

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2980-4-2

Prejtiansky potok od ústia do VN Prejta - Vystrkov č. 1 po pramene. Prejtiansky potok č. 1 - 3-2980-4-2

Prejtiansky potok č. 2

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2990-4-1

Prejtiansky potok od hrádzového telesa VN Prejta - Vystrkov č. 3 po ústie do VN Prejta - dolná. Prejtiansky potok č. 2 - 3-2990-4-1