Prusčanský potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3030-4-1

Prusčanský potok od ústia do rieky Váh pri obci Podvažie po pramene. Prusčanský potok - 3-3030-4-1

Bolešovský potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0240-4-1

Bolešovský potok od obce Borčice po pramene mimo VN Bolešov. Bolešovský potok - 3-0240-4-1

Borčický potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0250-4-1

Borčický potok od cesty Nemšová-Borčice, kde presakuje do pôdy po pramene. Borčický potok - 3-0250-4-1

Štrkovisko Dubnička č. 2

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 14 ha

Číslo: 3-4110-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri meste Dubnica nad Váhom. Štrkovisko Dubnička č. 2 - 3-4110-1-1

Štrkovisko Horovce - Pod Drotami

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-4130-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Horovce. Štrkovisko Horovce - Pod Drotami - 3-4130-1-1

Rybník Ilava - Pivovar

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3400-1-2

Vodná plocha rybníka v meste Ilava. Rybník Ilava - Pivovar - 3-3400-1-2

Rybník Prejta - Vystrkov č. 1,2,3

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-3490-4-1

Vodná plocha rybníkov nad obcou Prejta - Vystrkov. Rybník Prejta - Vystrkov č. 1,2,3 - 3-3490-4-1

Kolačínsky potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1600-4-1

Kolačínsky potok od ústia do enklávy Nosického kanála pri obci Trenčianska Teplá po pramene. Kolačínsky potok - 3-1600-4-1

Kopecký potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1650-4-1

Kopecký potok od ústia do Podhradského potoka po pramene. Kopecký potok - 3-1650-4-1

Košecký potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1700-4-2

Košecký potok a potok Stredná od ústia do Podhradského potoka po pramene. Košecký potok - 3-1700-4-2