Lieskovský potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1940-4-2

Lieskovský potok od ústia do Dubnického potoka po pramene. Lieskovský potok - 3-1940-4-2

Lúčkovský potok

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2080-4-2

Lúčkovský potok od ústia do kanála pri obci Ladce po pramene. Lúčkovský potok - 3-2080-4-2

VN Slavnica č. 1, 2

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5770-1-1

Vodná plocha nádrží pri obci Slavnica. VN Slavnica č. 1, 2 - 3-5770-1-1

VN Tunežice

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5880-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Tunežice. VN Tunežice - 3-5880-1-1

Odpadový kanál č.2 Čekr

Organizácia: MO SRZ Sekule

Okres: Senica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-1481-1-1

Čiastkové povodie závlahového kanála od mosta na ceste Závod - chovná stanica Dlhé Lúky po zhybku pod Myjavou (tzv. "Kopanka"). Odpadový kanál č.2 Čekr - 2-1481-1-1

Štrkovisko – Rybník Ilava

Organizácia: MO SRZ Dubnica nad Váhom

Okres: Ilava

Rozloha: 9 ha

Číslo: 3-3401-1-1

Vodná plocha štrkoviska 9,5ha pri meste Ilava. Nachádza sa v medzihradnom priestore, na ľavej strane rieky Váh. Vzniklo ťažbou štrku pri výstavbe rybníka Urbárskym a pasienkovým spoločenstvom v Ilave. Od 01.01.2004 MsO SRZ Dca n/V....