Sopotnica

Organizácia: LESY OZ Slovenská Ľupča

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3830-4-1

Sopotnica od ústia do Hrona v obci Brusno po pramene. Sopotnica - 3-3830-4-1

Stará rieka č. 1

Organizácia: MO SRZ Veľký Krtíš

Okres: Veľký Krtíš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3850-4-1

Potok Stará rieka od cestného mosta v obci Pôtor po hranice VO Lešť vrátane prítoku Koprovnica. Stará rieka č. 1 - 3-3850-4-1

Starohorský potok č. 2

Organizácia: LESY OZ Slovenská Ľupča

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3870-4-1

Starohorský potok od obci Staré Hory po teleso vodných nádrží Jelenec a Motyčky. Starohorský potok č. 2 - 3-3870-4-1

Starohorský potok č. 1

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-3880-4-1

Starohorský potok od sútoku s Bystrickým potokom po cestný most v obci Staré Hory. Starohorský potok č. 1 - 3-3880-4-1

Stráňavský potok

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3890-4-2

Stráňavský potok od ústia do VN Žilina pod obcou Mojšová Lúčka po pramene. Stráňavský potok - 3-3890-4-2

Čierny potok (lipt.hrádok)

Organizácia: MO SRZ Liptovský Hrádok

Okres: Lipt. Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0580-4-3

Čierny potok od ústia do Belej po pramene. Čierny potok (lipt.hrádok) - 3-0580-4-3

Čierny potok (turzovka)

Organizácia: MO SRZ Turzovka

Okres: Čadca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0590-4-2

Čierny potok od ústia do Olešnianky po pramene. Čierny potok (turzovka) - 3-0590-4-2

Čierny Váh č. 1

Organizácia: LESY OZ Liptovský Hrádok

Okres: Liptovský Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0600-4-1

Čierny Váh od sútoku s Bielym Váhom po 100 m hranicu pod priehradným múrom VET Čierny Váh. Čierny Váh č. 1 - 3-0600-4-1

Čierny Váh č. 2

Organizácia: LESY OZ Liptovský Hrádok

Okres: Liptovský Mikuláš

Rozloha: 20 ha

Číslo: 3-0610-4-1

Vodná plocha nádrže Čierny Váh. Čierny Váh č. 2 - 3-0610-4-1

Čierny Váh č. 3

Organizácia: LESY OZ Liptovský Hrádok

Okres: Liptovský Mikuláš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0620-4-1

Čierny Váh od mosta Ništoková po Vikartovský mlyn. Čierny Váh č. 3 - 3-0620-4-1