Tuhársky potok

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4420-4-1

Tuhársky potok od cestného mosta v obci Stará Halič po pramene. Tuhársky potok - 3-4420-4-1

Turiec č. 1 (martin)

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4430-6-1

Čiastkové povodie rieky Turiec od ústia do rieky Váh po hať pri SEZ Martin - Tepláreň. Turiec č. 1 (martin) - 3-4430-6-1

Turiec č. 1 (martin) - prítoky

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4440-4-2

Potoky Kamenný, Javorina, Veľký jarok (Záturecký), Krásny, Zlámaný, Kalník, Podhájsky, Medokýš, Bôrovský /Hebron/ od ústia do Turca po pramene. Turiec č. 1 (martin) - prítoky - 3-4440-4-2

Turiec č. 2 (martin)

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4450-5-2

Čiastkové povodie rieky Turiec od hate pri SEZ Martin - Tepláreň po sútok s potokom Bystrička. Turiec č. 2 (martin) - 3-4450-5-2

Turiec č. 3 (martin)

Organizácia: MsO SRZ Martin

Okres: Martin

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4460-6-1

Čiastkové povodie rieky Turiec - NPR- od ústia potoka Bystrička po cestný most v obci Moškovec. Turiec č. 3 (martin) - 3-4460-6-1

Porubský p. - chovné potoky

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2910-4-2

Potoky Konštica, Barankov, Záňov od ústia do Porubského potoka pri obci Kamenná Poruba po pramene. Porubský p. - chovné potoky - 3-2910-4-2

Porubský potok (dubnica)

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2930-4-1

Porubský potok od ústia do Podhradského potoka v meste Ilava po pramene. Porubský potok (dubnica) - 3-2930-4-1

Porubský potok (žilina)

Organizácia: MsO SRZ Žilina

Okres: Žilina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2940-4-1

Porubský potok od ústia do Rajčanky v obci Konská po pramene. Porubský potok (žilina) - 3-2940-4-1

Potoky na Krupinskej planine

Organizácia: VLM SR Pliešovce VO Lešť

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2950-4-1

Potoky Plachtinský a Krtíšsky od hranice vojenského obvodu Lešť po pramene. Čiastkové povodie potoka Klinkovica od cestného mosta na hranici vojenského obvodu Lešť po pramene. Potoky na Krupinskej planine - 3-2950-4-1

Povinský potok

Organizácia: MO SRZ Kysucké Nové Mesto

Okres: Kysucké Nové Mesto

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2960-4-1

Povinský potok od ústia do rieky Kysuca v obci Povinná po pramene, vrátane prítokov Sidorovský a Kanový potok. Povinský potok - 3-2960-4-1