Jazero dôchodcov

Organizácia: MsO SRZ Nové Zámky

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-0840-1-1

Vodná plocha jazera v meste Nové Zámky. Jazero dôchodcov - 2-0840-1-1

OR Šuranské

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-1940-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri Šuranoch. OR Šuranské - 2-1940-1-1

OR Úľany nad Žitavou

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-1960-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Úľany nad Žitavou. OR Úľany nad Žitavou - 2-1960-1-1

Paríž

Organizácia: MO SRZ Štúrovo

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-2040-1-1

Potok Paríž od ústia pri obci Kamenný Most po cestný most Gbelce - Svodín. Vodná plocha troch rybníkov a sádok pri obci Ľubá vrátane potoka Paríž (od miesta vyznačeného tabuľou) pozdĺž rybníkov po cestný most do obce Ľubá tvorí...

Žitava č. 4

Organizácia: MO SRZ Zlaté Moravce

Okres: Nitra, Zl. Moravce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-5630-1-1

Čiastkové povodie Žitavy od vzdúvadla v obci Žitavce po cestný most v obci Obyce a potoky Čerešňový, Drevenica, Stráňka, Pelúsok, Kopanický, Širočina, Podegarský, Rohožnica, Bočovka, Telinský, Kováčovský a Melecký od ústia po...

VN Podhajska

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 1 ha

Číslo: -

Vodná plocha nádrže pri obci Podhajska. VN Podhajska - 2-5140-1-1

VN Rastislavice

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 11 ha

Číslo: 2-5220-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Rastislavice. VN Rastislavice - 2-5220-1-2

VN Rúbaň č. 1

Organizácia: MsO SRZ Nové Zámky

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 6 ha

Číslo: 2-5230-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Rúbaň. VN Rúbaň č. 1 - 2-5230-1-2

VN Rúbaň č. 2

Organizácia: MsO SRZ Nové Zámky

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 10 ha

Číslo: 2-5240-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Rúbaň. VN Rúbaň č. 2 - 2-5240-1-1

VN Svodín

Organizácia: MsO SRZ Nové Zámky

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 14 ha

Číslo: 2-5320-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Svodín. VN Svodín - 2-5320-1-1