Štrkovisko Padáň

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-3850-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Padáň Štrkovisko Padáň - 2-3850-1-1

Štrkovisko Šámot

Organizácia: MO SRZ Šamorín

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-4000-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Šámot. Štrkovisko Šámot - 2-4000-1-1

Štrkovisko Termál

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-4040-1-1

Vodná plocha štrkoviska v meste Dunajská Streda Štrkovisko Termál - 2-4040-1-1

Štrkovisko Tisota

Organizácia: MO SRZ Veľký Meder

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-4050-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Veľký Meder. Štrkovisko Tisota - 2-4050-1-1

Štrkovisko Magla - Vrakúň

Organizácia: MsO SRZ Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-3620-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Vrakúň. Štrkovisko Magla - Vrakúň - 2-3620-1-1

Rybník Čerešňovo

Organizácia: LESY OZ Topoľčianky

Okres: Zlaté Moravce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-2410-1-1

Vodná plocha rybníka vo veľkej zvernici Topoľčianky pri o. Žikava. Rybník Čerešňovo - 2-2410-1-1

VN Mankovce

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Zlaté Moravce

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-5010-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Mankovce. VN Mankovce - 2-5010-1-2

VN Nová Ves nad Žitavou

Organizácia: MO SRZ Zlaté Moravce

Okres: Nitra

Rozloha: 7 ha

Číslo: 2-5100-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Nová Ves nad Žitavou. VN Nová Ves n/Žitavou - 2-5100-1-1

VN Slepčany

Organizácia: MO SRZ Zlaté Moravce

Okres: Zlaté Moravce

Rozloha: 46 ha

Číslo: 2-5260-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Slepčany. Časť revíru označená tabuľami je určená na chov rýb. VN Slepčany - 2-5260-1-1

Štrkovisko Vincov les

Organizácia: MO SRZ Sládkovičovo

Okres: Galanta

Rozloha: 4 ha

Číslo: 2-4190-1-1

Vodná plocha štrkoviska vo Vincovom lese pri ceste Sládkovičovo - Galanta.