Štrkovisko Čechynce

Organizácia: MsO SRZ Nitra

Okres: Nitra

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-3070-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Čechynce. Štrkovisko Čechynce - 2-3070-1-1

Rybníčky Vlčany

Organizácia: MO SRZ Vlčany

Okres: Šaľa

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-2390-1-2

Vodná plocha šiestich rybníčkov v obci Vlčany. Rybníčky Vlčany - 2-2390-1-2

Rybník Amerika III.

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-2400-1-1

Vodná plocha rybníka a prítokový kanál (časť bývalého starého ramena Váhu) pri obci Trnovec nad Váhom. hĺba 0,5 m – 3 m ; dno piesočnato - bahnisté; breh...

Rybník Šúgo Selice

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 1 ha

Číslo: 2-2470-1-2

Vodná plocha starého ramena Váhu v katastri obce Selice. Rybník Šúgo Selice - 2-2470-1-2

Rybník Vizállás

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 7 ha

Číslo: 2-2500-1-1

Vodná plocha starého ramena Váhu pri obci Trnovec nad Váhom.hĺba 0,50 m – 3 m , dno piesočnato - bahnisté. Rybník Vizállás - 2-2500-1-1

Rybníky Teheľňa I,II, III Žiharec

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 5 ha

Číslo: 2-2560-1-1

Tri vodné plochy oddelené násypom pri obci Žiharec. Rybníky Teheľňa I,II, III Žiharec - 2-2560-1-1

Štrkovisko Kráľová nad Váhom

Organizácia: MsO SRZ Šaľa

Okres: Šaľa

Rozloha: 5 ha

Číslo: 2-3550-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Kráľová nad Váhom.hĺba 0,5 m – 5 m ; dno štrkovito-ílovité Štrkovisko Kráľová nad Váhom - 2-3550-1-1

Štrkovisko Bohatá

Organizácia: MO SRZ Hurbanovo

Okres: Komárno

Rozloha: 4 ha

Číslo: 2-2990-1-1

Vodné plochy štrkovísk pri obci Hurbanovo-Bohatá ( 3,2ha + 0,8 ha). Vodná plocha štrkoviska pri obci Bodovka, úsek "Bachor" vyznačený tabuľami je neresisko rýb - zákaz lovu od 1.1.- 30.6. Štrkovisko Bohatá -...

Jazero Virt

Organizácia: MO SRZ Marcelová

Okres: Komárno

Rozloha: 42 ha

Číslo: 2-0930-1-1

Vodná plocha jazera pri obci Virt.

OR Kolárovské

Organizácia: MO SRZ Kolárovo

Okres: Komárno

Rozloha: 11 ha

Číslo: 2-1690-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena Malého Dunaja pri obci Kolárovo. OR Kolárovské - 2-1690-1-1