Štrkovisko pri Rybárskom dome

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-3900-1-1

Vodná plocha štrkoviska v meste Šurany. Štrkovisko pri Rybárskom dome - 2-3900-1-1

Štrkovisko Tona Šurany

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 24 ha

Číslo: 2-4060-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri meste Šurany. Štrkovisko Tona Šurany - 2-4060-1-1

VN Jatov

Organizácia: MsO SRZ Nové Zámky

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 5 ha

Číslo: 2-4840-1-1

Vodná pocha nádrže pri obci Jatov. VN Jatov - 2-4840-1-1

Materialové jazero Mojzesovo - Černík

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-1260-1-1

Vodná plocha materialového jazera v obci Mojzesovo.

Štrkovisko Úľany nad Žitavou

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-4110-1-1

Vodná plocha štrkoviska v obci Úľany nad Žitavou.

Štrkovisko Veľký Kýr

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 3 ha

Číslo: 2-4160-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Veľký Kýr.  

Mlynský náhon

Organizácia: MsO SRZ Nové Zámky

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 5 ha

Číslo: 2-1310-1-1

Obtokové rameno rieky Nitry od Zúgova po Sihoť.

Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 3

Organizácia: Súkromný revír

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 4 ha

Číslo: 2-3230-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Dvory nad Žitavou. Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 3 je súkromný revír.  

OR Stará Žitava

Organizácia: MsO SRZ Šurany

Okres: Nové Zámky

Rozloha: 0 ha

Číslo: 2-1900-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Žitava pri obci Maňa.

Rybníky Jedľové Kostolany

Organizácia: LESY OZ Topoľčianky

Okres: Zlaté Moravce

Rozloha: 2 ha

Číslo: 2-2430-4-1

Vodná plocha rybníkov pri lesnej správe Jedľové Kostolany. Rybníky Jedľové Kostolany - 2-2430-4-1